Tutaj jesteś

Najemca a wynajmujący

20 grudnia 2021 Nieruchomości najemca a wynajmujący

Zastanawiasz się nad wynajęciem mieszkania? Warto więc zapoznać się z podstawową terminologią stosowaną przy transakcji najmu.

1. Najemca a wynajmujący.

Podstawowa różnica między tymi pojęciami polega na formie władania nad nieruchomością. Wynajmujący to osoba, która jest właścicielem mieszkania i na poświadczenie tego może okazać stosowny dokument np. akt notarialny. Z kolei najemca, to osoba, która odpłatnie wynajmuje od kogoś mieszkanie. Oprócz tego, najemcę od wynajmującego różnią również konkretne prawa i obowiązki dotyczące przedmiotu najmu wyszczególnione w umowie.
Do podstawowych obowiązków wynajmującego należy przede wszystkim:
– wydanie lokalu w takim stanie jaki był pierwotnie ustalony z najemcą,
– dbanie o sprawne działanie istniejących urządzeń i instalacji (wodnych, elektrycznych, gazowych) tak, aby najemca mógł bez problemu z nich korzystać.
Do obowiązków najemcy zaliczamy natomiast:
– utrzymywanie lokalu oraz pomieszczenia, do których jest uprawniony, we właściwym stanie technicznym i higieniczno-sanitarnym oraz przestrzeganie zasad porządku domowego,
– regularna, comiesięczna opłata za korzystanie z mieszkania.

2. Umowa.

Wynajęcie mieszkania wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Warto o tym pamiętać, ponieważ w umowie możemy i powinniśmy wskazać m.in.: przedmiot umowy (mieszkanie), prawa i obowiązki najemcy i wynajmującego, czas trwania umowy, kwotę czynszu najmu, termin płatności czynszu.

3. Kaucja.

Kaucja stanowi zabezpieczenie dla wynajmującego za ewentualne szkody wyrządzone w mieszkaniu przez najemcę. Z reguły wynosi ona wysokość miesięcznego czynszu wraz z kwotą odstępnego i jest pobierana przy podpisywaniu umowy najmu. W przypadku niezaistnienia przesłanek do zatrzymania kaucji przez wynajmującego (mieszkanie oddane jest w stanie niepogorszonym w porównaniu do stanu pierwotnego, brak zaległości w opłatach) po zakończeniu umowy kaucja zostaje zwrócona do rąk najemcy.

4. Protokół zdawczo – odbiorczy.

Przy podpisaniu umowy warto również, aby najemca i wynajmujący wypełnili protokół zdawczo-odbiorczy. To bardzo istotny dokument służący jako dowód przy ewentualnych kwestiach spornych w momencie zakończenia umowy. Określamy w nim:
– stan mieszkania w momencie przekazania najemcy (wraz z dokumentacją zdjęciową wyposażenia),
– stan liczników,
oraz
– liczbę przekazanych kluczy.
Pamiętajmy!!!
Szczegółowe informacje dotyczące obowiązków najemcy i wynajmującego znajdują się w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów.

Redakcja eko-budowanie.pl

Witamy na Eko-budowanie.pl – serwisie dedykowanym wszystkim, którzy cenią sobie ekologiczne i zrównoważone podejście do budownictwa oraz stylu życia. Nasza redakcja to zespół pasjonatów z różnych dziedzin, takich jak budownictwo, aranżacja wnętrz, ogrodnictwo i multimedia, którzy z zaangażowaniem dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem. Naszą misją jest promowanie ekologicznych rozwiązań w budownictwie i urządzaniu domów, które nie tylko są przyjazne dla środowiska, ale także estetyczne i funkcjonalne. Na Eko-budowanie.pl znajdziesz porady i inspiracje.

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ

Jesteś zainteresowany reklamą?

biuro nieruchomości