Wybierz odpowiednie ogrzewanie do swojego domu

Coraz więcej osób interesuje się zrównoważonym życiem w zgodzie z naturą. Chcesz oszczędzać zasoby kopalne i chronić klimat? Dobrym sposobem na to jest posiadanie własnego ogrzewania. Duży procent szkodliwych dla klimatu emisji CO2 powstaje w sektorze budowlanym. Który system grzewczy jest najbardziej przyjazny dla środowiska?

Czym wyróżnia się ekologiczne ogrzewanie domu?

Ogrzewanie przyjazne dla środowiska emituje niewiele CO2 i drobnego pyłu. Przy wyborze najbardziej przyjaznego środowisku i klimatowi systemu grzewczego ważną rolę odgrywają dwa kryteria: emisja CO2 i cząstek stałych. CO2 to szkodliwy gaz, który gromadzi się w naszej atmosferze. Jak w szklarni zatrzymuje ciepło promieniowane przez słońce. Powoduje to wzrost temperatur na ziemi i wiąże się z groźnymi skutkami. Należą do nich podnoszący się poziom mórz, uporczywe susze i coraz częstsze ekstremalne warunki pogodowe.
Natomiast drobny pył jest rozumiany jako najmniejsze cząstki, które powstają na przykład podczas procesów spalania. Są w powietrzu i dostają się do organizmu przez nasze drogi oddechowe. Tam drobne cząsteczki kurzu powodują podrażnienie błon śluzowych, stany zapalne i inne choroby.

Które ogrzewanie jest najbardziej przyjazne dla środowiska?

Na to pytanie nie ma ogólnej odpowiedzi. Na oddziaływanie systemu grzewczego na środowisko i klimat wpływa wiele czynników. Decydującą rolę odgrywa rodzaj użytych surowców oraz ilość CO2 i drobnego pyłu, które uwalniają się podczas spalania. Ważna jest również sprawność samej technologii grzewczej – bo im lepiej wykorzystuje zastosowane surowce, tym mniejsze zużycie. Wraz ze zużyciem paliwa zmniejsza się emisja CO2 i drobnego pyłu. Istotne są również czynniki, które początkowo nie mają nic wspólnego z ogrzewaniem. Na przykład stan energetyczny budynku i indywidualne zachowania użytkowników.

Który system grzewczy jest najbardziej przyjazny dla środowiska?

Odpowiedź na to pytanie zależy również od budynku, ponieważ im więcej energii ma dom, tym mniej zużywa system grzewczy. W podobny sposób własne zachowanie wpływa również na klimat i wpływ techniki grzewczej na środowisko. Ci, którzy świadomie ogrzewają swój dom i nie marnują ciepłej wody, mogą oszczędzać energię. Mniej ogrzewania to mniejsza emisja CO2 i drobnego pyłu.
Jeśli chcesz chronić klimat podczas ogrzewania, niekoniecznie musisz instalować najbardziej przyjazne dla środowiska ogrzewanie. Nawet świadome i oszczędne korzystanie z ciepła pomaga w zauważalny sposób zmniejszyć zużycie energii i emisję zanieczyszczeń.

Redakcja eko-budowanie.pl