Zabytkowe budynki, a wymiana stolarki okiennej

Mieszkania w zabytkowych kamienicach czy domach mają bez wątpienia swój urok. Jednak duch historii, który unosi się nad takimi miejscami dodaje im nie tylko powabu. Wpływa też w znaczący sposób na cenę takich nieruchomości. Wiek i lokalizacja są czynnikami, które potrafią windować cenę lokum naprawdę mocno w górę.

Wiekowość budynków wiąże się też z koniecznością napraw i remontów. Z czasem stają się one niezbędne aby budynek utrzymał swoją funkcjonalność i należytą kondycję. W tym miejscu zaczynają się schody – właściciele budynków zaklasyfikowanych jako zabytkowe uzależnienie są od konserwatorów zabytków. 

Oznacza to, że wszelkie remonty czy rewitalizacje mogą się odbywać tylko po uzyskaniu zgody konserwatora. Okna, drzwi czy podłogi – wszystko to musi być reperowane lub odnawiane wedle wytycznych konserwatora, którego zadaniem jest zachowanie wierności wobec historycznego oryginału.

Wymiana okien? To nie takie proste

Stare budownictwo różniło się od dzisiejszego wieloma aspektami. Przede wszystkim technologią i materiałami używanymi do budowy. Nie dziwi zatem, że większość zabytkowych budynków posiada okna drewniane. Kraków, który pełen jest tego typu konstrukcji świetnie obrazuje to zjawisko.

Budynki lub nawet całe obszary/dzielnice wpisywane są do ewidencji zabytków przez odpowiednie instytucje. Organy, które zajmują się ochroną zabytków działają najczęściej z nadania władz lokalnych. Bazują one na prawie budowlanym i odpowiednich ustawach odnośnie konserwacji zabytkowych obiektów. Misją konserwatorów zabytków jest utrzymanie zabytków w stanie jak najbardziej oddającym ich pierwotny wygląd.

Jak wobec tego dokonywać prac remontowych i utrzymaniowych w budynku o zabytkowym charakterze? Trzeba postarać się o odpowiednie pozwolenia. Przed rozpoczęciem prac remontowych konserwator musi obejrzeć budynek i zapoznać się z dokładnymi planami zmian, które mają w nim nastąpić.

Co można, a czego nie wolno? Słów kilka o wymianie stolarki w zabytkowych budynkach

Otrzymanie pozwolenia konserwatora warunkowane jest zachowaniem ciągłości architektonicznej w danym budybku. Oznacza to, że nowe okna bądź drzwi powinny płynnie wpasowywać się w całościowy wygląd budynku. Mowa tu o barwach, ale również o wszelkich zdobieniach lub wykończeniach.

W niektóych sytuacjach konserwator może wymagać, aby do rewitalizacji wykorzystano takie same materiały jak w starej wersji budynku. Odpada zatem montaż okien PCV w miejsce drewnianych. Okna drewniane w Krakowie najczęściej mają takimi pozostać. Wymaga to nakładów finansowych i organizacyjnych. Konieczne jest znalezienie dostawcy, który handluje niezbędnymi materiałami.

Dotyczy to także ewentualnego zmniejszania lub powiększania otworów okiennych lub drzwiowych. To konserwator decyduje czy muszą zachować oryginalne rozmiary, czy też mogą w niewielkim stopniu zmienić kształt.

Przepisy są takie, że każdy, nawet najdrobniejszy szczegół musi być skonsultowany z właściwym organem. Mimo, że bywa to uciążliwe dla właścicieli, pozwala chronić polskie dziedzictwo kulturowe.

Redakcja eko-budowanie.pl