pytania internautów

Zadaj pytanie
email
treść
 

Od czego uzależniona będzie wysokość dopłat do kredytów hipotecznych na budowę lub zakup energooszczędnego domu lub mieszkania?

 

Wysokość dopłaty uzależniona będzie od standardu energetycznego, jakim odznaczać się będzie dane lokum. Wyróżnione zostały dwie kategorie energetyczne: domy pasywne o zapotrzebowaniu na energię do ogrzewania (EUco) na poziomie 15kWh/(m2rok) oraz domy energooszczędne o zapotrzebowaniu na energię na poziomie ≤ 40kWh/(m2rok). W przypadku jednorodzinnych domów pasywnych dotacja wynosi 50 tys. zł brutto, w przypadku domów energooszczędnych - 30 tys. zł brutto. Nieco mniejsze dopłaty są przewidziane w przypadku mieszkań - analogicznie 16 oraz 11 tys. zł brutto. Istnieją także dodatkowe opcje dla osób, które planują wykorzystać część powierzchni domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego do prowadzenia działalności gospodarczej (w tym do wynajmu). W takim przypadku wysokość dofinansowania zmniejsza się proporcjonalnie do udziału powierzchni, przeznaczonej docelowo na prowadzenie takiej działalności. Jeżeli ma być ona prowadzona na powierzchni przekraczającej 50 proc. domu lub lokalu, wtedy lokum nie kwalifikuje się do dofinansowania.

Czy pompy ciepła mogą być stosowane do starego typu budynków ogrzewanych tradycyjnymi grzejnikami?

Pompy ciepła są urządzeniami grzewczymi, które wytwarzają ciepło o stosunkowo niskiej temperaturze (55°C). Jeżeli instalacja centralnego ogrzewania zaprojektowana była na taką temperaturę zasilania, to pompa ciepła może być zastosowana nawet w bardzo starym budynku wyposażonym w tradycyjne grzejniki. Systemy cen­tralnego ogrzewania wykonywane w latach osiemdziesiątych i wcze­śniej, wymagały zasilania czynnikiem grzewczym o wysokiej tem­peraturze (90°C / 70°C). Niestety, w takich systemach pompa cie­pła nie będzie pracowała efektywnie i w mroźne dni może nie za­pewnić komfortu cieplnego.

 

Jaki procentowo zysk na ogrzewaniu domu uzyskuje się w przypadku użytkowania instalacji rekuperatora? 

Różnica w kosztach ogrzewania budynku w przypadku domu korzystającego ze skutecznie działającej wentylacji grawitacyjnej oraz domu z prawidłowo wykonaną instalacją rekuperatora wynosi od 30 do 60% kosztów ogrzewania.

W jaki sposób sprawdza się, czy budynki spełniają wymogi standardu budynku energooszczędnego?


Aby uzyskać kwalifikację do programu dopłat, deweloper musi przedstawić kompleksowo przygotowany projekt architektoniczno-budowlany. W kolejnych etapach, przed zakończeniem procesu budowy, inwestycja przechodzi przez cały proces weryfikacji. Weryfikacja polega na przeprowadzeniu testu szczelności oraz standardu wykonania. Weryfikator sprawdza również, czy użyte materiały są zgodne z projektem i posiadają aprobatę techniczną. Dopiero po pozytywnej ocenie inwestycji przez weryfikatora może ona uzyskać kwalifikację do programu dopłat do kredytów.


Czy można ubiegać się o dopłatę bez zaciągania kredytu na budowę lub zakup domu lub mieszkania od dewelopera?


 

Wsparcie NFOŚiGW dla osób fizycznych budujących lub kupujących domy/ mieszkania energooszczędne realizowane będzie jedynie w postaci dopłat do kredytów hipotecznych, które będzie można uzyskać w placówkach bankowych uczestniczących w programie. Fundusz nie narzuca Nabywcy okresu kredytowania, form zabezpieczenia kredytu. Co więcej - program będzie nakłada na beneficjenta obowiązek zaciągnięcia kredytu na kwotę wyższą od wnioskowanej dotacji, co oznacza że kredyt nie musi pokrywać kosztu całego przedsięwzięcia, a jedynie kwotę przekraczającą wysokość dopłaty.


Na ile bezpieczna ''zdrowa'' jest technologia budowy domów ze spienionego styropianiu?

Polistyren jest materiałem z którego wykonujemy opakowania na żywność kubki na gorącą kawę i herbatę itd. Materiał z którego budowane są domy z rdzeniem polistyrenowym są bezpieczne. To co jemy jest po sto razy bardziej szkodliwe nie wspominając o środkach chemicznych do mebli itd.

 

Czy można uzyskać dofinansowanie dla budynku w trakcie budowy lub tuż po jego wybudowaniu?


Program przewiduje, że dofinansowaniu nie podlegają jedynie przedsięwzięcia zrealizowane przed dniem zawarcia umowy o kredyt objęty dotacją. Oznacza to, że budowy rozpoczęte, ale nie zakończone w momencie zawierania umowy kredytowej również kwalifikują Nabywcę do dopłat – oczywiście o ile spełnione zostaną przez niego pozostałe warunki stawiane przez NFOŚiGW. Podobnie jest z domami lub mieszkaniami od dewelopera - o kredyt z dotacją można ubiegać się do momentu sporządzenia aktu notarialnego dla nowego domu lub mieszkania oferowanego przez dewelopera na rynku pierwotnym.

 

Co mam wybrać kolektor gruntowy poziomy czy sondy pionowe?


Jeżeli warunki umożliwiają wykonanie kolektora gruntowego poziomego, to nie ma co się upierać i wykonywać sondy pionowe. Z drugiej strony to sondy pionowe będą efektywniejszym źródłem pasywnego chłodzenia budynku od kolektora gruntowego poziomego.


Czy każdy kolektor próżniowy jest bardziej wydajny od płaskiego?

Nie każdy typ kolektora próżniowego będzie pracował ze sprawnością wyższą od kolektora płaskiego. Decyduje o tym budowa rury szklanej. Standardowe na rynku konstrukcje ze względów technologicznych budowane są jako 2-ścienne rury próżniowe ("rura w rurze"). To ogranicza znacząco dostęp promieniowania słonecznego do wnętrza kolektora i tym samym zmniejsza jego uzyski ciepła.

 

Jakie koszty budowy lub zakupu budynku energooszczędnego mogą być sfinansowane z kredytu z dotacją?

 

Jak podaje NFOŚiGW z kredytu z dotacją mogą być sfinansowane koszty kwalifikowane, które obejmują koszt budowy albo zakupu domu jednorodzinnego albo zakupu lokalu mieszkalnego w nowym budynku wielorodzinnym wraz z kosztem projektu budowlanego, kosztem wykonania weryfikacji projektu budowlanego i potwierdzenia osiągnięcia standardu energetycznego. Do kosztów, które można pokryć z kredytu z dopłatą nie zalicza: kosztów związanych z wykończeniem domu/ mieszkania umożliwiających zamieszkanie.

 

Jaka jest żywotność pompy ciepła?

Żywotność pompy ciepła szacuje się na 20 do 25 lat bez napraw głównych. Podstawowym i najdroższym elementem pompy ciepła jest sprężarka zasilana prądem elektrycznym. Sprężarka w pompie ciepła, przeznaczonej wyłącznie do centralnego ogrzewania, pracuje w okresie grzewczym średnio przez ok. 8 godzin na dobę. Jeżeli system grzewczy jest prawidłowo zaprojektowany i wykonany oraz ma zbiornik buforowy, to pompa ciepła będzie pracowała bez nad­miernych obciążeń


Witam! Nie wiem czy pod właściwy adres kieruję swoje pytanie, ale szukam wszystkich możliwości rozwiązania mojego problemu. W 2000 roku kupiłam dwupoziomowe mieszkanie. Po 3 latach zaczął się problem z ogrzaniem mieszkania na drugim poziomie. Przy niskich temperaturach zimą, temperatura w pokojach spada nawet do 10 stopni. Zwracałam się z tym do administratora mojego budynku , ale jest to bagatelizowane. W mojej lokalnej prasie był artykuł dotyczący kamer termowizyjnych. Proszę, o ile jest to możliwe odpowiedzieć czy przeprowadzenie takiego auditu na własną rękę będzie dla mnie korzystne, do kogo miałabym się udać i jaki jest tego koszt. Czy będzie to dowód do dalszego postępowania. A może jest inne rozwiązanie. 

 

Z zapytania wynika że początkowo mieszkanie było dobrze ogrzewane. Co spowodowało, że 3 lata temu górny poziom jest niedogrzany? Robiła Pani jakieś przeróbki, remonty. Jest to mieszkanie na ostaniej kondygnacji? Może coś robiono z dachem? Jeśli żadna z powyższych sytuacji nie miała miejsca być może problem leży po stronie zakamienionej instalacji grzewczej lub złego ustawienia przepływów na instalacji. Jeśli wewnątrz przewdoów osadził się kamień kotłowy, to zmniejszyło
się nateżenie przepływu wody grzewczej i faktycznie wyższa kondygnacja może być nie dogrzana.
Zakładam że ogrzewanie jest centralne w całym budynku. Proponuje najpierw zgłosić na piśmie problem do administracji - na pewno mają swojego serwisanta który mógłby ocenić co może powodować słabe ogrzewanie górnej cześci mieszkania. Jesli ma Pani własny kocioł pozostaje samemu wezwać serwis.
Być może rozwiazaniem problemu będzie "wyczyszczenie" - przepłukanie instalacji od środka.

 

Mam już w domu zbudowane kominy do wentylacji grawitacyjnej. Czy wspomoże ona wentylację mechaniczną opartą na rekuperatorze?

 

Nie. W przypadku korzystania z wentylacji mechanicznej otwory wentylacyjne umieszczone w kominach wentylacji grawitacyjnej muszą pozostać zaślepione, aby nie zakłócać działania wentylacji mechanicznej. Zasada ta nie dotyczy pomieszczeń garażowych (wymagających zgodnie z obowiązującymi przepisami indywidualnej wentylacji grawitacyjnej) oraz pomieszczenia kotłowni, w przypadku zastosowania pieca C.O. o konstrukcji tradycyjnej. 

Jak należy dobierać agregat kogeneracyjny?

Zróżnicowanie zapotrzebowania ciepła w ciągu roku wskazuje na to, że agregat kogeneracyjny nie może być zbyt duży pod względem mocy cieplnej. Dla uzyskania 4000 godzin pracy rocznie, dla agregatu przeznaczonego na cele grzewcze budynku, można orientacyjnie przyjąć, że jego moc cieplna powinna wynosić 10 % maksymalnej mocy kotła grzewczego przewidzianego dla tego budynku.

 

Dostałam wskazówki, ze powinnam się posłużyć Certyfikatem Solar Keymark przy wyborze kolektora słonecznego. Co to jest?


Certyfikaty Solar Keymark dostępne są w sposób otwarty na stronie internetowej ESTIF (European Solar Thermal Industry Federation) - umożliwia Klientom wgląd w wyniki niezależnych badań kolektorów słonecznych.


Dlaczego warto zastosować ogrzewanie podłogowe wraz z pompą ciepła ?


Powody coraz częstszego stosowania tego typu systemów grzewczych są wielostronne. W porównaniu z konwencjonalnymi systemami ogrzewanie podłogowe daje łagodne, równomierne ciepło na całej powierzchni podłogi, co powoduje uczucie większego komfortu. Ogrzewanie podłogowe jest prowadzone przy niższej temperaturze umożliwiającej oszczędzanie energii.Technicznie można to w bardzo prosty sposób wytłumaczyć. Równomierne oddawanie ciepła całą powierzchnią podłogi umożliwia pracę systemu z niższą temperaturą zasilania instalacji wody grzewczej (około 30 °C). Ponieważ ciepło rozkłada się w pomieszczeniu równomiernie od podłogi, odczucie przy temperaturze pomieszczenia 20 °C jest takie jak przy temperaturze 22 °C w pomieszczeniu z konwencjonalnie ogrzewanym. Co daje podwójny efekt oszczędzania.


W którym momencie budowy należy zaprojektować rekuperację? 

Im szybciej - tym lepiej. Zalecamy zaprojektowanie systemu rekuperatora PRZED rozpoczęciem prac budowlanych. Pozwoli to na znaczne oszczędności finansowe (rezygnacja np. z kominów wentylacyjnych, mniejsze koszty związane np., z przekuwaniem lub wierceniem otworów wiertnicą), a dzięki temu na znaczne obniżenie realnych kosztów instalacji.

 

Jakie technologie budowy domów energooszczędnych i pasywnych stosuje się w Niemczech, Austrii albo np. w Skandynawii? Czemu tam budowa takich domów nie jest droższa od tradycyjnej?

 
Technologie pasywne za granicą: sama technologia domów energooszczędnych jest droższa czy u nas czy w Niemczech, ponieważ wymagają zwiększenia ilości izolacji, szczelniejszej stolarki, zastosowania urządzeń technicznych typu rekuperatory, pompy ciepła itp. Nawet przy zastosowaniu różnych alternatywnych rozwiązań materiałowych, pustaków ze styrobetonu, pustaków zalewowych to kosztuje więcej. Inną sprawą jest to, że bogatsze kraje mają programy wspierania finansowego budownictwa pasywnego/niskoenergetycznego jak ogólnokrajowy program budownictwa pasywnego w Austrii. Tylko dzięki dopłatom takie budynki mogą konkurować kosztami budowy.
 
Chciałabym zapytać, o ile mniej energii zużywa się dzięki rozwiązaniom ''energooszczędnym''?
 
Koszty energii dzięki takim rozwiązaniom mogą być znacząco niższe , w zależności jakie rozwiązanie zastosujemy - przy kolektorach słonecznych ok. 10 do 15  % , rekuperacji ok 25 - 30 % . Jeżeli planujemy ogrzewanie przez pompę ciepła bazującą odbiorze ciepła przez ''podłogówkę'' to można spodziewać się do około 35 do 40 % niższych kosztów niż gazem ziemnym. Jeżeli ogrzewanie planujemy na grzejnikach nawet na parametrach 55/45 to koszty będę zbliżone, lecz mimo wszystko niższe (do 10 - 15 %). Natomiast w stosunku do ogrzewania prądem lub gazu płynnego koszty będą o ponad połowę niższe.
 
Ile kosztuje ogrzewanie pompą ciepła?
 
Koszty ogrzewania pompą ciepła są silnie zależne od samej pompy ciepła i jej źródła ciepła (powietrze/woda/solanka-ziemia) oraz od odbiorników ciepła. Jeżeli planujemy ogrzewanie przez pompę ciepła bazującą na cieple ziemi i przez ''podłogówkę'' to można spodziewać się do około 35% niższych kosztów niż gazem ziemnym. Jeżeli ogrzewanie planujemy na grzejnikach nawet na parametrach 55/45 to koszty będę zbliżone, lecz mimo wszystko niższe (do 10%) niż ogrzewanie gazem ziemnym. Zawsze w stosunku do oleju i gazu płynnego koszty będą o ponad połowę niższe.
 
Witam, na jakim etapie budowy trzeba podjąć decyzje na temat sposobu ogrzewania/chłodzenia budynku?
 
Decyzję dotyczącą sposobu ogrzewania budynku nalży podjąć na etapie projektowania tak by projektant mógł wskazać najbardziej uzasadniony technicznie i ekonomicznie model grzewczy budynku oraz żeby właściwie dopasować budynek na potrzeby klienta.
 
Jeśli chciałabym skorzystać z dotacji 30 tys., ale w kolejnych latach przeprowadzać dalsze prace budowlne w domu to czy istnieje tak możliwość? Chciałby wykończyć w poddasze wykonać podłogi, ściany stropy. W dokumentacji z procedurą pisze, że w związku z 3 letnią ciągłością projektu nie można takich rzeczy robić. Czy nie można tego opisać przy składaniu wniosku?
 
Proszę pamiętać, że na budowę ma Pani 3 lata. To warunek programu. Jeżeli ma Pani projekt zaakceptowany przez weryfikatora energetycznego (patrz lista Związek Banków Polskich) to może Pani rozłożyć i siły i pieniądze. Natomiast etap na już wybudowanym budynku - myślę, że nie da Pani rady zdobyć enfosiowe dofinansowanie.
 
Kupiłem 15 letni dom (ceła, 2 kondygnacyjny). Co radziłby Pan z nim zrobić aby zejść do jak najniższego poziomy zużycia energii?
 
Szkoda że nie napisał Pan jaki jest stan obecny domu i czym jest ogrzewany. Z pewnością wyremontuje Pan dom dopasowując go własnych potrzeb (wnętrza). Przy kompleksowym remoncie łatwo będzie Panu wprowadzić nowoczesne rozwiązania. Na pewno warto pomyśleć o ociepleniu budynku, wymianie okien jeśli są stare i nieszczelne. Największe oszczędności na kosztach ogrzewania uzyska Pan stosując kocioł na paliwo stałe np. na drewno, pompę ciepła, również można pomyśleć o kotle gazowym – może Pan zastosować kilka źródeł ciepła, które będą współpracować ze sobą tak żeby w pierwszej kolejności korzystać z tańszego. Dodatkowe źródła ciepła, które obniżą koszty ogrzewania to np. kolektory słoneczne; ogniwa fotowoltaiczne, pompa ciepła tylko do ogrzewania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.); kominek z rozprowadzeniem ciepłego powietrza do pomieszczeń lub z płaszczem wodnym. Jeśli planuje Pan mieć bardzo ciepły dom polecam również wentylację z odzyskiem ciepła. Żeby otrzymał Pan konkretną i optymalną propozycję rozwiązań proponuję wysłanie Zapytania ofertowego ze strony Viessmann.pl – na miejscu, po zebraniu wszystkich potrzebnych informacji otrzyma Pan konkretną propozycję również z jej analizą ekonomiczną: kosztów inwestycji i oszczędności jakie Pan dzięki niej uzyska.
 
Czy rozwiązania energooszczędne są opłacalne dla osób, które nie planują mieszkać w danym mieszkaniu na stałe? Chodzi o zmianę mieszkania za kilka lat. Czy w takim przypadku warto w to w ogóle inwestować?
 
Rozwiązania energooszczędne obniżają koszty eksploatacji domu czy mieszkania, a im mniej zapłacimy za ogrzewanie tym więcej zostanie w kiszeni. Z drugiej strony, jeśli mieszkanie jest nowoczesne i zużywa mniej ciepła czy prądu, tym jego wartość będzie wyższa. Oczywiście, warto tutaj wziąć pod uwagę koszty inwestycji przy danym rozwiązaniu i oszczędności jakie przyniesie, nawet w perspektywie kilku lat. Bo może okazać się że już po kilku latach inwestycja się zwróci.
 
Mam pytanie odnośnie domów energooszczędnych (NF40 -EUco≤ 40 kWh/(m2*rok)): Czy żeby uzyskać dom ze statusem energooszczędny (w ramach dotacji), to konieczne jest zastosowanie w takim domu wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła? Koszt takiego sprzętu z robocizną, to kwestia ok. 25 000 zł, a dotacja wynosi 30 000 zł i z tego co zdążyłem zorientować się, to trzeba włożyć dużo wysiłku, żeby spełnić wszystkie wymagania wg załącznika nr 3 do Programu Priorytetowego. 
 
Witam! Aby uzyskać dopłatę z NFOŚ nawet do budynku energooszczędnego konieczne jest wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła - rekuperacji. Koszt samej instalacji to ok 15 -20 tyś zł. Owszem, aby otrzymać dopłatę z NFOŚ konieczne jest spełnienie jeszcze wielu innych kryteriów, ale i tak uważamy że mimo wszytko warto zamontować w budynku wentylację mechaniczną, bez względu na to czy dopłata jest czy jej nie ma :)
 
 
Witam, na jakim etapie budowy trzeba podjąć decyzje na temat sposobu ogrzewania/chłodzenia budynku?

  

Decyzję dotyczącą sposobu ogrzewania budynku należy podjąć na etapie projektowania tak by projektant mógł wskazać najbardziej uzasadniony technicznie i ekonomicznie model grzewczy budynku oraz żeby właściwie dopasować budynek na potrzeby klienta.

 

Zaczynam remont starego domu - jak zaplanować i skalkulować koszty przeróbki do domu niskoemisyjnego? Jaką dotację mogę potem dostać? 

 
Badania termowizyjne pozwalające sprawdzić np. poprawność wykonanych izolacji termicznych oraz badanie szczelności budynku, które pozwoli wskazać miejsca utraty ciepła przez nieszczelności budynku.
 
Jakiego producenta pomp ciepła by Pan polecił?
 
Przy wyborze konkretnego produktu należy kierować się doświadczeniem producenta. Inwestujemy w produkt, który ma pracować bezawaryjnie przez lata, a w przypadku zakłóceń w pracy można będzie liczyć na szybką pomoc. Brzmi to jak typowa regułka handlowca, ale czy nie jest to prawda? Szczególnie widać to teraz na rynku kolektorów słonecznych: firmy ''producenckie-china-import'' istnieją w laptopie i za 2 lata przetaną istnieć zostawiając Klienta z problemem ''Prawdziwy serwis producenta 24 H to sprawa najważniejsza !

 

Mam pół domu, pow. 123 m2, chciałabym obniżyć koszty ogrzewania tym bardziej, że mam ogrzewanie na węgiel. Jak to zrobić?

  

Mam za mało informacji żeby proponować Pani konkretne rozwiązanie, ale… Jeśli jest to starszy nieocieplony dom, stare okna, instalacja ogrzewania grawitacyjna ze starymi grzejnikami – warto pomyśleć o modernizacji: o ociepleniu domu, wymianie okien, wymianie lub zmianie sposobu pracy instalacji ogrzewania. Jeśli jest to stary i wysłużony już kocioł, warto pomyśleć o jego wymianie na nowy (o wyższej sprawności). Duże znaczenie ma również moc grzewcza kotła, czy jest odpowiednia dla Pani domu (123 m2). Kocioł o znacznie większej mocy grzewczej niż zapotrzebowanie budynku na ciepło, będzie pracował mało efektywnie. Nawet nowy kocioł może zużywać dwa razy więcej paliwa niż potrzeba. Często spotykanym rozwiązaniem jest kocioł węglowy, a w lecie grzałka elektryczna do ogrzewania ciepłej wody użytkowej – stosując kolektory słoneczne do c.w.u. znacznie obniży Pani koszty prądu w okresie letnim. Są jeszcze inne możliwości obniżenia kosztów ogrzewania. Również takie, które sprawią że ogrzewanie będzie bardziej komfortowe – wymagające mniejszej obsługi.
 
Jakie rozwiązania ocieplenia i ogrzewania polecają Państwo najbardziej? Które mają szanse być równie oszczędne za 10-15 lat?
 
Polecamy ocieplenia ze styropianu lub wełny mineralnej. Te pierwsze są dość tanie i posiadają dobre właściwości termiczne oraz są łatwe w zastosowaniu (lekkie, łatwa obróbka) Wełny mineralne są doskonałe do izolacji poddaszy ze względu na dobre tłumienie akustyczne, a w dachu brakuje dobrej warstwy tłumiącej dźwięki.  Styropiany są jednak coraz gorzej postrzegane na świecie ze względu na pochodzenie (ropopochodne) Wydaje się że idzie powoli czas izolacji opartych na wełnach drewnopochodnych. W Polsce jednak na razie mało popularne i drogie. Trudno przewidzieć co będzie popularne za 15 lat, natomiast wełna czy styropian zastosowane dzisiaj z pewnością nadal dobrze będą służyć.
 
Generalnie spotykam dużo komentarzy w internecie, zmierzających do uzasadnienia, że zakup pompy się nie kalkuluje. Jakie jest Pana stanowisko?
 
Podobnie jak wcześniej już napisałem, pompa ciepła zawsze ma sens o ile instalacja grzewcza jest pod pompę ciepła przygotowana. Oczywiście koszty inwestycyjne są wyższe niż w tradycyjne ogrzewanie, ale jest to inwestycja, która przyniesie oczekiwane oszczędności. Pompa ciepła jak żadne inne, nawet najlepsze urządzenie grzewcze, potrafi również chłodzić co można uznać jako wartość dodataną. Chłodzić można np. przez ogrzewanie podłogowe.

 

Myślimy z mężem nad zamianą obecnego dużego domu na mniejszy. Czy mógłby Pan wskazać nam rodzaj paliwa, które za powiedzmy 10-15 lat będzie dalej opłacalne?

 

Takie pytanie zadaje sobie chyba każdy inwestor. Ceny paliw i energii zależą od wielu czynników, w tym od sytuacji na świecie. Powoli odchodzi się od tradycyjnych paliw, np. węgla, na rzecz ekologicznych rozwiązań, które dodatkowo są promowane przez państwo: dotacje do zakupu, niższe ceny energii elektrycznej, itd. Tradycyjne paliwa będą prawdopodobnie „dołowane”, np. przez nakładanie podatku ekologicznego, na zasadzie: im bardziej zatruwasz środowisko i swoich sąsiadów, tym więcej za to zapłacisz. Bezpieczną inwestycją w perspektywie kilkunastu lat mogą być: kotły na biomasę, pompy ciepła, gaz ziemny. Biomas to np. drewno w różnej postaci, pelet, słoma, ziarna zbóż – zapewniają dzisiaj tanie ogrzewanie i raczej się to nie zmieni, bo są przyjazne dla środowiska naturalnego. Kotły na biomasę wymagają w większym lub mniejszym stopniu obsługi, magazynowania paliwa. Jeśli zależy Pani na bezobsługowym i tanim ogrzewaniu domu, polecam pompę ciepła. W coraz większym stopniu energia elektryczna produkowana jest ze źródeł odnawialnych: wiatr, słońce, również biomasa. I można spodziewać się, że w najbliższych latach rozwiązania produkujące tzw. zieloną energię, będą coraz bardziej promowane, tym samym cena prądu może być niższa. Pompa ciepła ma tę zaletę, że może również chłodzić budynek w lecie. Wspomniałem również o gazie ziemnym – już dzisiaj do gazu ziemnego dodawany jest biogaz i w najbliższych latach będzie to jeszcze powszechniejsze. Kotły gazowe produkowane obecnie są na to przygotowane. Już dzisiaj produkowane są gazowe pompy ciepła i urządzenia, które łączą w sobie ogrzewanie gazem ziemnym i pompę ciepła. Zabezpieczyć się na przyszłość można przez zastosowanie kilku źródeł ciepła np. kocioł tradycyjny i na drewno (może to być również kominek); można zastosować kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej ze Słońca; samą instalację ogrzewania domu można tak zaprojektować, żeby w przyszłości móc z nią zrobić niemal wszystko, np. swobodnie rozbudować czy przebudować (zmienić sposób ogrzewania). Jeśli podchodzi Pani do ogrzewania domu jako inwestycji na przyszłość polecam ogniwa fotowoltaiczne. Nie tylko obniży Pani koszt energii elektrycznej w swoim domu, ale może Pani na tym zarabiać odsprzedając część energii elektrycznej do sieci.

 

Kupiłem 20 letni dom. Jak zabrać się za analizę dotyczącą przystosowania go do niskiej energetyczności? Jakie symulacje dotyczące kosztów remontu wykonać aby mieć miarodajną odpowiedź czy to koszty się zwrócą? 

 
Na początek należy określić precyzyjnie najlepiej na podstawie kilku lat jakie są aktualne roczne koszty utrzymania budynku. Następnie wykonać solidny projekt termomodernizacji i na podstawie projektu  przygotować kosztorys. Mając te dane będziemy mogli określić jaki jest czas zwrotu inwestycji. Precyzyjny kosztorys z przedmiarem jest doskonałym narzędziem do wykonywania symulacji kosztowych.


Zaczynam budowę w tym roku domu 118 m2 i mam pytanie jak pobudować tanio i energooszczednie? Z tego co się orientuję to energooszczędnie to bardzo drogo! Ja zamierzam stawiać dom z ytonga i styropian 12 cm i z tego co wiem to budowa miała być tania bo niby "kryzys".

 

Stawiając na technologie i rozwiązanie dedykowane do rozwiązań energooszczędnych, w innych przypadkach tylko i wyłącznie dokłada się do tradycyjnego budynku różne elementy i to wszystko zaczyna dużo kosztować. Natomiast należy zacząć od samego początku tj. właściwego projektu i technologii.


Wybudowałem dom. Ściany bloczek Termalica 40 docieplony wełną 10cm i tynk silikonowy, okna i inne izolacje też z górnej półki. Mam problem z stropem a raczej z powałą typu lekkiego która została zrobiona z belek H 15cm krzyżowo H 15cm i wypełniona wełną. Od strony mieszkania jest płyta farmacel przerwa 10cm folia paro izolacja i płyta OSB 22mm. Na strychu niemieszkalnym zrobiłem miejscami wykładzinę PVC. Wprowadziłem się 30. 10 2011. w tym roku wydawało mi się, że płyta jakby napęczniała. postanowiłem zdjąć jedną by zobaczyć co się dzieje. Pod płytą wisiały krople wody, a sama płyta OSB była czarna i śliska. Pytanie brzmi co jest nie tak zrobione? Teraz odkryłem część by to wyschło jest sucho, ale co będzie w zimie? Czy należy zrobić jakieś wentylacje? Czy gdyby wyjąć wełnę i wtrysnąć piankę to uszczelni bardziej? 

 

Bez konsultacji i wizji lokalnej przez osobę posiadającą właściwe kwalifikację np: uprawnionego inżyniera budownictwa z doświadczeniem, nie da się odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ jest zbyt dużo możliwości przez które może wystąpić ten problem,

 

Mam ogrzewanie na LPG. Doszły mnie informacje, że mogę dołożyć pompę ciepła ? To prawda ?
 
Tak to prawda. W przypadku ogrzewania gazem płynnym dobrym rozwiązaniem jest modernizacja ogrzewanie poprzez dołożenie pompy ciepła powietrze/woda i tu najlepiej sprawdzi się typ Split. Generalnie inwestycja ogranicza się do montażu pompy i zbiornika buforowego (około 200 litrów). Można pozostawić ogrzewanie tak jak było do tej pory, a jedynie ''wpiąć'' się hydraulicznie w instalację. Koszty ogrzewania -50% są realne do osiągnięcia.

Chciałam zapytać czy są jakieś zasadnicze różnice w aranżowaniu domu pasywnego, a tradycyjnym domem jednorodzinnym?
 
Witam serdecznie, ten konkretny obiekt ma sklepienie kolebkowe i tak jak wspominałam, ściany do pewnego momentu są proste, projektując musimy wziąć to pod uwagę, ale jest bardzo wiele możliwości układu wnętrza. Wszystkie ścianki wewnątrz są budowane metodą tradycyjną. Całą instalację możemy poprowadzić dowolnie. W tym wypadku mamy ułatwienie poprzez dużą wysokość pomieszczeń, przewody, rurki możemy schować w suficie podwieszanym.


Dlaczego we fragmencie o pompie ciepła wprowadzacie czytelników w błąd twierdząc, że pompę ciepła można zastosować także w już wybudowanym budynku gdyż można ją zintegrować z istniejącą instalacja grzewczą, co jest bzdurą bo zastosowanie pompy ciepła do CO o parametrach 70/50/20 jest bezcelowe, pompa ciepła pracując przy takich parametrach pracuje bardzo nieefektywnie. 

 

Pompy ciepła mogą pracować w układach mono- oraz bi-walentnych. Oznacza to, że pompa ciepła może pracować sama pokrywając całość zapotrzebowania budynku na ciepło lub współpracować z drugim źródłem ciepła. Oczywiście pompy ciepła typu powietrze/woda muszą współpracować z drugim źródłem ciepła co wynika bezpośrednio z charakteru dolnego źródła ciepła, którym w tym przypadku jest powietrze zewnętrzne. Współpraca ta może odbywać się jako równoległa, mieszana lub alternatywna. Praca równoległa polega na równoczesnej pracy pompy ciepła oraz drugiego źródła ciepła, natomiast praca alternatywna na pracy jednego lub drugiego źródła ciepła. Praca mieszana jest połączeniem, a więc niekiedy urządzenia pracują równolegle pokrywając zapotrzebowanie, a niekiedy pracują samodzielnie.

 

O sposobie współpracy decyduje automatyka pompy ciepła, która zależnie od wartości temperatury zewnętrznej oblicza wymaganą temperaturę zasilania obiegu grzewczego i ocenia możliwości pompy ciepła co do pokrycia zapotrzebowania w ciepło. Jeżeli pompa ciepła nie jest w stanie pokryć zapotrzebowania załącza dodatkowe źródło ciepła do pomocy. O tym czy drugie źródło ciepła będzie pracowało równolegle do pompy ciepła, czy też pompa ciepła zostanie w tym czasie wyłączona decyduje
z kolei osoba uruchamiająca układ (np. serwis fabryczny). 

 

Układy równoległe mają zastosowanie w przypadku gdy instalacja grzewcza pracuje na parametrach temperaturowych nie wyższych niż możliwości pompy ciepła (np. 55/45) oraz, co ważne, koszt uzyskania ciepła z drugiego źródła ciepła jest wysoki (np. grzałka elektryczna, kocioł na olej opałowy, kocioł na propan). Jeżeli pompa ciepła ma współpracować z drugim źródłem ciepła, które względnie tanio pozwala na uzyskanie ciepła (np. kocioł na gaz ziemny) lub też instalacja grzewcza dobrana jest na parametry temperaturowe wyższe niż możliwości pompy ciepła (np. 70/50) wówczas należy ustawić pracę alternatywną, lub mieszaną. Pompa ciepła pracuje wtedy do takich wartości temperatur zewnętrznych, przy których temperatury wody grzewczej uzyskane przez pompę ciepła zapewniają utrzymanie w budynku komfortu. W czasie większych mrozów automatyka pompy ciepła wyłącza ją z pracy i jednocześnie zwalnia do pracy drugie źródło ciepła, które pokrywa całość zapotrzebowania budynku w ciepło. 

Czy budownictwo energooszczędne musi być tak drogie? Jaki dom z waszej ofert da się zbudować w korzystnej cenie?

 
Wszystkie projekty domów opracowujemy zgodnie z zasadą, że dodatkowe nakłady muszą się zwrócić w ciągu maksymalnie kilkunastu lat. Obecnie domy energooszczędne budowane z naszych projektów są 6-9% droższe od tych standardowych (spełniających tylko obecne normy) Zdecydowanie większy wpływ na podrożenie budownictwa wymuszą wprowadzane niedługo nowe przepisy nakazujące osiągnąć tzw wsp. EP (zużycia energii pierwotnej do ogrzewania domu, ciepłej wody i innych celów gospodarczych) na poziomie 120 Kwh/m2rok a od 2017 95Kwh/m2rok a od 2012 70Kwh/m2rok. Wymusi to stosowanie drogich  a mało wydajnych urządzeń solarnych, lub korzystanie z biomasy. Podroży zdecydowanie budowę małych domów. Tak więc na razie można jeszcze budować względnie tanio 
 
Ile realnie mogę oszczędzić na ogrzewaniu w domu energooszczędnym?
 
Żeby mówić o realnych oszczędnościach, proponuję wykonanie konkretnej analizy ekonomicznej inwestycji dla konkretnego domu (dla Pana domu). Każdy budynek jest inny i różne są wymagania inwestorów. Z pewnością konkretna analiza kosztów budowy i eksploatacji domu ułatwi Panu podjęcie decyzji. Z dużym prawdopodobieństwem mogę powiedzieć, że koszty ogrzewania domu energooszczędnego będą o ok. połowę mniejsze od budowanego w typowy sposób. A mogą być jeszcze większe…
 

Czy budowa lub zakup domu/ mieszkania energooszczędnego w Polsce jest teraz opłacalna?

W ostatnich 30 latach nastąpił zdecydowany skok technologiczny w każdej dziedzinie, także w budownictwie. Kraje zachodnie np. Niemcy już od wielu lat wspierają budownictwo energooszczędne i pasywne. W Polsce ten trend dopiero raczkuje – problemem do tej pory była cena. Preferencyjne warunki finansowania i kredytowania budowy i zakupu domów i mieszkań energooszczędnych mają to zmienić. W przypadku jednorodzinnych domów pasywnych dotacja wynosi 50 tys. zł brutto, w przypadku domów energooszczędnych - 30 tys. zł brutto. Nieco mniejsze dopłaty są przewidziane w przypadku mieszkań - analogicznie 16 oraz 11 tys. zł brutto.

 

Program dopłat do kredytów hipotecznych jest częścią programu priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pod tytułem „Efektywne wykorzystanie energii”, która jest pochodną Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31 Unii Europejskiej. Wchodzi w życie w I połowie 2013 roku. Dyrektywa zacznie obowiązywać w 2020 roku - budowanie domów „o niemal zerowym zużyciu energii” stanie się obowiązkiem wszystkich inwestorów w Polsce. Już teraz domy energooszczędne oraz pasywne mają wyższą wartość rynkową od domów wybudowanych w technologii tradycyjnej. Wprowadzone obowiązkowo certyfikaty energetyczne, które należy wykonać np. chcąc sprzedać dom bądź mieszkanie już mają wpływ na ceny na rynku nieruchomości.

 

Czym się kierować przy modernizacji ogrzewania domu i wyborze paliwa. Które paliwa będą według Pan najbardziej opłacalna za 10 -15 lat?
 
OZE- czyli odnawialne źródła energii, jest to długotrwały trend w światowym rozwoju i wszystkie instytucje europejskie dążą do zmniejszenia emisji CO i popierają rozwój odnawialnych źródeł energii.
 
Czy pompa ciepła jest dobrym rozwiązaniem w każdej sytuacji? Słyszę różne opinie od różnych ekspertów. Jaka jest Pan opinia?
 
W małych domach a w dodatku energooszczędnych jest dość droga. Po prostu nie ma się jak wykazać swoimi oszczędnościami. Mały dom który ogrzewamy rocznie za np. 1500zł nawet po zastosowaniu pompy zużyje energii za około 1000 zł. 500 zł oszczędności rocznie przy cenie pompy wraz z instalacją 40 -50 tyś zł nie rokuje dobrze. Prędzej ta pompa się zużyje niż zwróci (80lat). W dużych energochłonnych domach to rozwiązanie bardzo dobre. Myślę, że należy przeanalizować każdy przypadek indywidualnie pod kontem opłacalności i rozważyć czy niskie rachunki za energię osiągnąć przy pomocy pompy, czy innych zabiegów lub jednego i drugiego.
 
Jaka Pana zdaniem technologia do budowy dom o energooszczędnych jest najbardziej optymalna. Jakie technologie stosuje się najczęściej w innych krajach - tam gdzie tego typu budownictwo jest popularne?
 
W Polsce stawiał bym i stawiam na technologie tradycyjne (łatwo o materiały dobrej jakości i wykonawców) Cena i trwałość również  przemawiają za tradycją. Oczywiście cały szereg rozwiązań energooszczędnych zmienia tę tradycję w nowoczesny sposób budowania. Na zachodzie popularne są materiały ceramiczne, gazobetony, oraz prefabrykacja na bazie drewna w przeróżnych odmianach. Co firma to jakiś system a każda twierdzi że jes najlepszy :) Po prawdzie większość to dobre systemy ale nie przekładalne na metodę gospodarczą i w polskich warunkach piekielnie kosztowne.
 

Mam dom zbudowany z Ytonga. Czy powinnam go docieplać styropianem? Dodam, że niestety ustawiony jest w stronę płn-zach. Stroną południowa przyklejony jest do innego budynku?

 
Na pewno ten dom był w swoim czasie ''ciepły'' Rozumiem, że chodzi o ścianę jednowarstwową gr. 36,5 cm. Nie wiem jaka odmiana Ytonga (400, 500, czy 600) Ale nawet jeśli 400 to wsp U dla ściany wynosi ponad 0,28W/m2K. To jest na styk z normą (0,3). Od przyszłego roku norma ma zmienić się na 0,25W/m2K. Nie dotyczy to oczywiście istniejących budynków ale wykazuje, że dom nie jest tak dobry jak współczesność wymaga. Do tego w takim domu jest sporo mostków termicznych. Otulając wszystko dodatkowo styropianem lub wełną wiele można uzyskać. Proponuję 10 cm styropianu o wsp. przewodzenia ciepła około 0,038W/mK. Nie będzie zbyt drogi , osłoni mostki termiczne i poprawi wsp. U ściany do ok. 0,16W/m2K. Proszę nie zapominać o oknach. Albo dokleić coś w szpaletach, a lepiej wymienić na energooszczędne i zamontować w ciepły sposób (patrz w internecie hasła typu ciepły montaż okien) Rachunki za energię znacznie spadną.

O ile wyższe są koszty budowy domu energooszczędnego od domu realizowanego w tradycyjnej technologii?

Domy energooszczędne są niewiele droższe w budowie od domów realizowanych w technologii tradycyjnej. Różnica ta z roku na rok coraz bardziej się zmniejsza. Rośnie świadomość ekologiczna wśród inwestorów, coraz popularniejszy staje się budowanie domów w technologii szkieletowej bądź z elementów prefabrykowanych. Powstają dziś technologie, które pozwalają wznosić domy spełniające standardy energooszczędności znacznie niższymi nakładami. Dzięki temu energooszczędny, ponad stumetrowy dom można postawić już w cenie 50 metrowego mieszkania w centrum miasta.

 

Na dopłatach do kredytów skorzystać mogą przede wszystkim nabywcy domów i mieszkań od deweloperów. Rozwiązania związane z energooszczędnością, owszem są droższe, ale nie oznacza to, że klient końcowy będzie automatycznie ponosił większe koszty związane z zakupem energooszczędnego mieszkania od dewelopera. Połączenie energooszczędności, dobrego projektu, innowacyjnych rozwiązań pozwoli deweloperom budować tanie i ciepłe domy energooszczędne, których cena nie musi przewyższać kosztów standardowych nieruchomości.

 

Jakie są korzyści z wyboru domu pasywnego?

 

Zapotrzebowanie na energię domu budowanego w technologii energooszczędnej jest znacznie mniejsze niż domu stawianego tradycyjnie. Oznacza to znacznie niższe rachunki za ogrzewanie i ciepłą wodę.

  • 70% niższe miesięczne koszty utrzymania lokum;
  • 70% niższe koszty zużywanej energii;
  • 10 razy mniejsze rachunki za ogrzewanie.

Jednocześnie dom taki zapewnia swoim mieszkańcom komfortowe warunki do życia – wykorzystywany w nim system wentylacji zapewnia doskonały mikroklimat wnętrz bez względu na warunki atmosferyczne - dzięki filtracji powietrza uwalnia mieszkańców od wszelkich alergenów i bakterii. Domy energooszczędne oszczędzają energię oraz wykorzystują źródła natury: słońce i ziemię, bez eksploatowania pozostałości do atmosfery - dzięki są również przyjazne dla środowiska – ich eksploatacja zmniejsza emisję CO2 do atmosfery o około 3 tony w ciągu roku.

 

Na ile bezpieczna ''zdrowa'' jest ta technologia - domy ze spienionego styropianiu?

 
Polistyren jest materiałem z którego wykonujemy opakowania na żywność kubki na gorącą kawę i herbatę itd. Materiał z którego budowane są domy z rdzeniem polistyrenowym są bezpieczne. To co jemy jest po sto razy bardziej szkodliwe nie wspominając o środkach chemicznych do mebli itd.
 

Czy można uzyskać dofinansowanie dla budynku w trakcie budowy lub tuż po jego wybudowaniu?

Program przewiduje, że dofinansowaniu nie podlegają jedynie przedsięwzięcia zrealizowane przed dniem zawarcia umowy o kredyt objęty dotacją. Oznacza to, że budowy rozpoczęte, ale nie zakończone w momencie zawierania umowy kredytowej również kwalifikują Nabywcę do dopłat – oczywiście o ile spełnione zostaną przez niego pozostałe warunki stawiane przez NFOŚiGW.

 

Podobnie jest z domami lub mieszkaniami od dewelopera - o kredyt z dotacją można ubiegać się do momentu sporządzenia aktu notarialnego dla nowego domu lub mieszkania oferowanego przez dewelopera na rynku pierwotnym.

 

Jak kształtują się koszty ogrzewania w domach/ mieszkaniach energooszczędnych?

Koszty ogrzewania domu lub mieszkania energooszczędnego są minimalne w porównaniu do budynków stawianych w tradycyjnych technologiach. To lokale o niskim zapotrzebowaniu na energię cieplną.

 

Jakie koszty budowy lub zakupu budynku energooszczędnego mogą być sfinansowane z kredytu z dotacją?

Jak podaje NFOŚiGW z kredytu z dotacją mogą być sfinansowane koszty kwalifikowane, które obejmują koszt budowy albo zakupu domu jednorodzinnego albo zakupu lokalu mieszkalnego w nowym budynku wielorodzinnym wraz z kosztem projektu budowlanego, kosztem wykonania weryfikacji projektu budowlanego i potwierdzenia osiągnięcia standardu energetycznego.

Do kosztów, które można pokryć z kredytu z dopłatą nie zalicza: kosztów związanych z wykończeniem mieszkania/ budynku umożliwiających zamieszkanie.

 

Kiedy program dopłat do kredytów hipotecznych na domy i mieszkania energooszczędne zacznie obowiązywać?

Pierwsze oferty dopłat do kredytów hipotecznych na budowę i zakup domów lub mieszkań energooszczędnych mają pojawić się w okienkach bankowych już w najbliższych dniach. Aktualne informacje znajdują się na stronie http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/doplaty-do-kredytow/doplaty-do--kredytow-na-domy-energooszczedne/aktualnosci/ 

 

 

zadaj pytanie >>

odpowiedzi udzieli ekspert podczas najbliższego chatuUWAGA! Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z serwisu.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.

OK
Więcej informacji

Serwis może używać plików „cookies”, kiedy użytkownik odwiedza stronę www. Pliki „cookies”, które mogą zostać użyte w witrynach i stronach internetowych są kojarzone wyłącznie z przeglądarką konkretnego komputera (użytkownik anonimowy), bez podawania imienia lub nazwiska użytkownika. Są to informacje zapisywane przez serwer na komputerze użytkownika, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z komputera użytkownika. Pliki „cookies” dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron serwisów. Pliki „cookies” używane są także w celu monitorowania ruchu użytkowników pomiędzy serwisem, a innymi, współpracującymi serwisami internetowymi. Użytkownik może w każdym czasie wybrać sposób obsługi plików „cookies” w strefie internetowej poprzez zastąpienie automatycznej obsługi plików „cookie” na obsługę indywidualną (ustawienia użytkownika). Szczegółowych informacji w tym zakresie udzielają dostarczyciele programów do obsługi strefy internetowej (przeglądarek), zazwyczaj w zakładce „opcje internetowe” lub podobnej. Jednakże wyłączenie przez użytkownika w swojej przeglądarce opcji akceptowania plików „cookies”, (zablokowanie, monitowanie) może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z niektórych usług serwisu. Jednocześnie serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za stosowanie lub obsługę plików „cookies” na innych stronach internetowych dostępnych dla użytkowników dzięki linkom umieszczonym na stronach serwisu.
Więcej informacji o plikach cookies znajdziesz w serwisie http://wszystkoociasteczkach.pl